2.0Naše Licence

LICENCE I SERTIFIKATI

Termoenergo  je pokriven  licencama za:

  • Građevinsko projektovanje i izvođenje
  • Elektrotehničko projektovanje i izvođenje
  • Mašinsko projektovanje i izvođenje
  • Projektovanje i izvođenje instrumentacije
  • Tehnološko projektovanje
  • Nadzor za sve pobrojane

Ukoliko nam u okviru projekta zatreba neka od retkih nedostajućih i/ili specifičnih licenci za veštine koje su vezane za uže stručnu problematiku samog projekta, zahvaljujući odnosima sa našim partnerima ,možemo je obezbediti u najkraćem roku,tako da ceo proces projektovanja i implementacije rešenja ne trpi zbog toga.

Kompanija poseduje sledeće licence
- Licenca preduzeća izdata od strane Ministarstva za gardjevinarstvo i urbanizam
- Licenca preduzeća izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprava za vanredne situacije za izradu dokumentacije – studija zaštite od požara

Sve Licence koje su vam potrebne i uputstva za obezbeđivanje su na ovim linkovima Arhiva i Downloads


Termoenergo inženjering poseduje Integrisan Sistem Menadžmenta kvalitetom IMS čiji su sastavni delovi:


- SRPS ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom
- SRPS ISO 14001:2005 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
- SRPS OHSAS 18001:2008 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Svi Sertifikati koje su vam potrebni i uputstva za obezbeđivanje su na ovom linku  Sertifikati

Poslovna politika preduzeća Termoenergo inženjering je zasnovana na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem bržih, pravovremenih i efikasnih usluga naručiocima/korisnicima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. Visoka profesionalnost u obavljanju poslova, odgovornost, obuka za kvalitet i motivisanost svih zaposlenih u Termoenergo inženjeringu omogućava ostvarivanje iskazanih ciljeva politike kvaliteta.

 

Više o tome »/a>

Galerija projekata

Usluge

Cenjenim klijentima možemo ponuditi kompletan spektar usluga iz oblasti inženjeringa i tehnološke obrade projekata, kroz forme:

Kontaktirajte nas

Niže su podaci za kontakt.Možete nas posetiti svakog radnog dana od 8 do 16h ili kontaktirati na telefone ili mejl adresu

Adresa:Bulevar Kralja Aleksandra 298
Telefon: +381 11 380 61 72
FAX: +381 11 380 62 51
Mobile: +381 64 849 72 15
E-mail: office@termoenergo.com

2013